Uthyrningspolicy

Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse som innebär både vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla våra hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss. Därför har vi satt upp en uthyrningspolicy som du ska ha tagit del av innan du ansöker och blir hyresgäst hos oss.

Du som är sökande ska

  • Vara myndig (ha fyllt 18 år)
  • Ha fast inkomst som du ska kunna styrka med ett intyg. Som fast inkomst räknas bland annat inkomst av tjänst, föräldrapenning, pension eller studier på heltid.
  • Inte ha några betalningsanmärkningar. Vi gör alltid en kreditupplysning på blivande hyresgäster.
  • Kunna erhålla referenser från tidigare hyresvärd

I vissa fall kan en sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst ha möjlighet att lämna borgensman som säkerhet. Borgenären ska då uppfylla samma krav som ställs på dig som sökande samt att dess inkomst därutöver ska kunna täcka både sina egna och dina boendekostnader.

När du skriver kontrakt och flyttar in

  • Du ska kunna visa upp giltig legitimation vid kontraktsskrivningen
  • Du ska ha en gilitg hemförsäkring i samband med att du flyttar in
  • Vi tillåter generellt inte uthyrning i andra hand.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Här är en tumregel:

1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Om du ska flytta

Det är mycket att tänka på när du ska flytta, både gällande ditt nya boende och den lägenhet du lämnar.

Säga upp lägenheten

Ditt hyreskontrakt måste sägas upp skriftligen. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds från månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Tänk på att även säga upp eventuell parkerings- eller garageplats.

Adressändring

När du flyttar är det viktigt att du gör en flyttanmälan både till Skatteverket och till Adressändring för att din post ska komma till din nya adress.

Flytta elabonnemang

Vid flytt måste du även anmäla detta till din elleverantör så att de flyttar över ditt abonnemang till din nya adress. Du måste även anmäla flytt av eventuellt internetabonnemang.

Besiktning av lägenheten

Vi besiktar din lägenhet när du flyttar, både avseende eventuella skador och flyttstädning. Vid onormalt slitage eller skador på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig. Vid besiktningen ska lägenheten vara helt tömd samt städad.

Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet måste du vara beredd på att vi kommer att visa den för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Vi hör alltid av oss innan en visning och kommer överens om en tid som passar alla parter.

Lämna in nycklarna

När du flyttar måste du lämna in samtliga nycklarna till bostaden, samt eventuella nycklar till postfack och tvättlås.