Trivselregler

Som hyresgäst hos oss har du både rättigheter och skyldigheter. För att alla våra hyresgäster skall trivas och känna sig hemma behöver alla visa ömsesidig hänsyn. Om du och dina grannar känner till dessa trivselregler, och handlar efter dem, blir boendet trivsamt för alla.

Visa hänsyn

Mellan klockan 22.00 till 08.00 ska ljudnivån hållas på en lägre nivå. Tänk på att inte spela hög musik, spika eller föra annat oväsen under denna tid på dygnet. Om du skall ha fest – meddela gärna dina grannar!

Utanför din lägenhet och ytterdörr

Placera inte föremål i trapphuset, i förrådsgångar eller andra gemensamma utrymmen. Det innebär en ökad risk för alla boende ifall det skulle börja brinna och det försvårar framkomligheten för utryckningspersonal om olyckan skulle vara framme. Föremål i trapphuset förhindrar även att städningen blir ordentligt genomförd.

För att sätta upp parabol, antenner, skyltar, markiser och dylikt behöver du hyresvärdens godkännande.

Om du vill grilla gör du det på gården, os från grillning på balkonger kan vara störande för dina grannar och även innebära en brandfara.

Att placera blomlådor på utsidan av balkong- eller altanräcke är vackert, men kan innebära livsfara för dina grannar eller människor nedanför. Det är därför förbjudet att hänga sådana föremål på räcket. Vill du göra trevligt på balkongen rekommenderar vi att ställa krukor och dylikt på balkonggolvet.

För din och dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.

Husdjur

Har du husdjur bör du vara noga med att hålla dem under uppsikt. Se till att djuren inte skadar eller förorenar exempelvis lekplatser eller trädgårdsytor. Djuren skall hållas kopplade och får inte orsaka störande ljud. Undvik att mata fåglarna i närheten av fastigheten då resten av fågelmaten lockar till sig möss och andra skadedjur.

I våra gemensamma utrymmen

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av entrén, grannarnas fönster eller balkonger. Många människor mår dåligt av röklukten och en del kan få allergiska besvär. Tänk därför på att visa hänsyn om du röker.

Återvinning och avfall

Hushållsavfall och Gröna påsen slängs i hushållssoporna. Källsorterat avfall kastas i respektive behållare i soprummet.

Det är ditt ansvar att själv forsla bort grovsopor och miljöfarligt avfall till kommunens Återvinningscentral eller till en återvinningsstation.

Från och med hösten 2015 samlas matavfallet från alla hushåll i Tranås kommun in. Insamlingssystemet kallas för Gröna påsen. Matavfallet läggs enskilt i en grön plastpåse, påsen knyts igen med dubbelknut och slängs på samma ställe som hushållssoporna. De gröna påsarna kan du hämta i tvättstugan. När sopbilen hämtar ditt avfall transporteras allt avfall till en sorteringsanläggning där de gröna påsarna sorteras ut och går vidare till en biogasanläggning.

Tvättstugan

Tvättstugor är det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och därför en plats där det är viktigt att alla följer uppsatta regler. Tänk på att respektera tvättiderna samt att lämna tvättstugan i det skick så som du själv vill finna den då du skall tvätta.

När något akut uppstår

Vid fara för dig som hyresgäst, för fastigheten eller tredje part ska du göra en akut felanmälan. Det kan tex vara stopp i avloppet, en vattenläcka eller i värsta fall brand. Då är det viktigt att du tar kontakt med oss omgående. Vår jourtelefon är öppen dygnet runt vid akut felanmälan.

Vid akuta ärenden ring: 0140-31 17 97

Om det uppstår problem som inte kan betraktas om akut ska du göra en serviceanmälan.

Så här gör du en serviceanmälan

Respektera våra telefontider och gör inte akut felanmälan i annat fall än vad som beskivs ovan. Här hittar du information om våra telefontider och hur du gör en serviceanmälan.