“Vi tror på en uppbyggnad av en lång relation som skapas utifrån vår erfarenhet av att se var varje hyrestagare passar in oavsett om det gäller en enrumslägenhet eller en lokal på tusen kvadratmeter.”

Om oss

Norelius fastighetsförvaltning och LN Fastigheter är två fastighetsbolag som äger små och medelstora fastigheter i strategiskt utvalda områden i Tranås. Ledningen består av Bengt-Olof Norelius och Lenny Lindskog.

Affärsidén är att förvalta hyreslägenheter och lokaler i Tranås centrum, vilket är kärnverksamheten och den bedrivs genom en nära relation till hyrestagare på både lägenhet- och lokalsidan. Hyresgästerna skall alltid ha möjlighet att komma i kontakt med ägarna för felanmälan o dyl. Vi är engagerade i TFFT (Tranås fastighetsägare för tillväxt) samt Fastighetsägarna, där vi skapar möjlighet för nya affärsrelationer samt jobbar för ökad tillväxt i Tranås.

Historik

Företaget grundades av Bengt-Olofs far Albin under slutet av femtiotalet. Han var byggherre vid uppförandet av beståndet i bolaget. Bengt-Olof tog över som ägare 1997 och har sedan utvecklat bolagets verksamhet genom att även vara aktiv inom helikopterbranchen. Där har han varit en aktör sedan 1985 och har ca 8000 flygtimmar bakom sig till idag. Från 2003 är Lenny Lindskog anställd i Norelius fastighetsförvaltning och har en verkställande position.

Under 2004 bildade Lenny och Bengt Olof det gemensamägda LN fastigheter AB som sedan dess förvärvat mindre fastigheter med uteslutande hyreslägenheter. Sedan Lenny förvärvat en privatflygarlicens under 2015 har även det gemensamma bolaget Highland helicopters bildats.

LN Fastigheter AB • Norelius Fastighetsförvaltning  Storgatan 13, 573 32 TRANÅS 0140-31 17 97 info@noreliusfastigheter.se